LPM

Stuktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Kampung batu Putih

Ketua : Asrunsyah

Wakil : Darsono

Sekretaris : Fitriani

Bendahara : Leni

Anggota : Haidiriansyah,Dasmin Lamunado,Suhaila