RT

Ketua RT Kampung Batu Putih

Ketua RT 1 : Alex Pramata

Ketua RT 2 : Suhaidi

Ketua RT 3 : Ramli

Ketua RT 4 : Sarman .G

Ketua RT 5 : Taqdir Ali

Ketua RT 6 : Muksir